X

Merkinnöistä


Erilaisten ilmausten erottimena >>> ///
 • 1 samaa tai lähes samaa tarkoittavat sanat: yleiskieliset, tavallisimmat ensin / puhekieliset (PK), slangi (S) / törkeä kieli ja alatyyli (V)
 • 2 sana ja sen johdoksia, esim. verbi > adverbi > adjektiivi > yhdyssana > sanonta tai fraasi (IDIOMI) eriteltyinä nuolella ( > ) - järjestys ei aina ole tämä


 • Viiva ( -, — )
 • 1 erottaa tavallisen adjektiivin vertailuasteet ja jotkin tavalliset vastakohtaparit (asiallinen – epäasillinen)
 • 2 osoittaa muutoksen nominivartalossa (keltainen, keltaise-, kenkä, kengä-)
 • 3 osoittaa verbivartalon (olla, ole-, mennä, mene-)


 • Sulkeissa on selostusta ja täsmennystä ( ), samoin englanninkielinen osuus on pääasiassa selostusta

  Huom! Klikkaamalla sanalaatikkoa saa näkyviin suuntaa antavia kirjallisia ääntämisohjeita.

  Ääntämisohjeet suomeksi suomalaisille

  Mitään eksaktia tapaa kirjoittaa thaita länsimaisilla aakkosilla ei ole olemassa, sillä eri kielissä äänteet muodostetaan eri paikoissa – ja thaissa lisäksi äänenkorkeudellakin on merkitystä erottava tehtävä.  Ääntämisen korkeusvaihtelut kuulee, jos kuulee. Pyydä thaimaalaista ääntämään hankalat sanat ja tee itsellesi merkintöjä, kuten nuolia, kaaria tms. osoittamaan korkeusvaihtelua esim. seuraavasti: gla i / (lähellä), glai- (kaukana) (= gla i -sana äännetään kaksitavuisena ja loppu on nouseva; glai taas äännetään yksitavuisena suomalaiseen tapaan. - Joillekin hankalille sanoille on onneksi vastineita, esim. koira (maa_a) on myös sunak.

  Tavuraja on merkitty ääntämisvihjeisiin tyhjällä välillä, mikä auttanee kohtalaisen oikeaan tavupainotukseen. (Thaissa sanat kirjoitetaan peräkkäin ilman välejä ja konsonantit koristellaan niiden ympärille sijoitettavilla vokaaleilla tai jätetään kokonaan merkitsemättä (tavun lopettava a ja konsonanttien välissä oleva o) - välejä on lauserajoilla.)

  Sanasto on pyritty valitsemaan Suomessa asuvan thaimaalaisen tarpeita silmällä pitäen. Sanoja on noin 50 000 ja lisäksi muutama sanonta ja esimerkkilause – thain sanoja on saman verran, mutta synonyymejä vähemmän. Englanniksi selitetään yleensä suomalaisia ilmauksia.

  Ongelmia
  Thaissa on samalta kuulostavia sanoja, joilla on aivan eri merkitys ja eri kirjoitusasukin. – Puhuessa tilanne ja lauseyhteys auttavat ymmärtämään, mistä on kyse, kuten muissakin kielissä.

  Kehitys
  Tätä materiaalia kehitellään jatkuvasti, joten jos et löydä hakusanaasi tänään, se saattaa löytyä jo huomenna.

   

  LYHENTEISTÄ

  S = slangi

  PK = puhekieli
  V = vulgaari eli hävytön ilmaus, ns. tuhma sana

  ID = idiomi, fraasi, sanaparsi
  SP, URH = urheilu

  KO = kielioppi

  MED = medicine, lääketieteeseen liittyvä

  ANAT = anatomia

  KAUP, EKON = liike-elämän kieltä

  L, JUR = laki, juridiikka

  MAT = matematiikka